MO – 932A -18

3,875,000 2,712,000

L720 x W720 x H130

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU