MO – 932A -18

3,625,000 2,538,000

L720 x W720 x H130

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU