MO – 931

3,238,000 2,266,000

L550 x W550 x H70

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU