MO – 931

3,484,000 2,438,000

L550 x W550 x H70

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU