MO – 901

3,919,000 2,743,000

L1000 X W780 X H200
LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU GIÁ: 3,412,000
LED TĂNG GIẢM ÁNH SÁNG GIÁ: 4,112,000