Xem giỏ hàng “GTCN 47A – 18” đã được thêm vào giỏ hàng.

Máng T8

43,000 30,000

Máng T8 1.2m: 35.000đ

Máng T8 0.6m: 30.000đ