TH-8023/600

9,875,000 6,912,000

DK600 x H500 x 3 tầng

Thân xi vàng đồng cao cấp