TH-8023/600

10,676,000 7,473,000

DK600 x H500 x 3 tầng

Thân xi vàng đồng cao cấp