HG 7029/357 vàng

3,875,000 2,712,500

KÍCH THƯỚC 300-500-700

THÂN XI VÀNG XƯỚC