HG – 6606/ 600

9,736,000 6,815,000

DK600 x H350

Thân xi vàng bóng

E14 x 12