TH-8023/800

15,000,000 10,500,000

DK800 x H500 x E14 x 4 tầng

Thân xi vàng đồng cao cấp