TH-8023

13,875,000 9,712,500

DK800 x H500 x E14 x 4 tầng

Thân xi vàng đồng cao cấp