GTCN 95 – 19

527,000 368,000

W130 x H300 + Chao trà

E27 x 1

Giá trên chưa bao gồm bóng.