GTCN 39

1,363,000 954,100

Đèn ốp tường trang trí cafe
200 x H300 Thân xi vàng bóng