GTCN 39

1,214,000 849,000

Đèn ốp tường trang trí cafe
200 x H300 Thân xi vàng bóng