GT – 323B – 19 / ĐEN & TRẮNG

573,000 416,000

DK140 – LED 3.500K 5W CÓ 2 MÀU TRẮNG & ĐEN