GT-319-20

648,000 453,000

D260 x R215

LED 3 chế độ màu