ĐÈN ÂM TRẦN HUFA 3W, 4W, 6W, 9W, 12W, 18W, 24W

65,000 45,500

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 3W : 3000K,6000K; DK90 x H15; LỖ KHOÉT: 70MM; GIÁ 45.500Đ

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 4W : 3000K,6000K; DK107 x H15; LỖ KHOÉT: 90MM; GIÁ 60.000Đ

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 6W : 3000K,6000K; DK120 x H15; LỖ KHOÉT: 100MM; GIÁ 67.000Đ

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 9W : 3000K,6000K; DK148 x H15; LỖ KHOÉT: 130MM; GIÁ 91.000Đ

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 12W : 3000K,6000K; DK170 x H15; LỖ KHOÉT: 150MM; GIÁ 102.000Đ

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 18W : 3000K,6000K; DK220 x H15; LỖ KHOÉT: 200MM; GIÁ 130.000Đ

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 24W : 3000K,6000K; DK300 x H15; LỖ KHOÉT: 280MM; GIÁ 217.000Đ