DB – 514A – 18

2,625,000 1,837,500

DK300 x H450
LED VÀNG 3.500K