CY 097/6+3

4,950,000 3,465,000

ø750 x H110 – LED 3 Chế độ