CĐ 1245/24+6

66,000,000 46,200,000

ø1100 x H860 + 450

E14 x 30

Đồng nguyên chất 100%