CĐ – 1083/8

28,500,000 19,950,000

ø800 x H730 x 450

E14 x 8

Đồng nguyên chất 100%