Bóng T8 thủy tinh 30W

110,000 77,000

Bóng T8 thủy tinh 30W

Ánh sáng trắng