ÂM TRẦN VUÔNG ĐỔI MÀU 6W, 9W, 12W, 18W

140,000 98,000

ÂM TRẦN VUÔNG ĐỔI MÀU 6W, DK120 x H15, LỖ KHOÉT 100mm,GIÁ: 98.000 Đ

ÂM TRẦN VUÔNG ĐỔI MÀU 9W, DK150 x H15, LỖ KHOÉT 130mm,GIÁ: 126.000 Đ

ÂM TRẦN VUÔNG ĐỔI MÀU 12W, DK170 x H15, LỖ KHOÉT 150mm,GIÁ: 137.000 Đ

ÂM TRẦN VUÔNG ĐỔI MÀU 18W, DK220 x H15, LỖ KHOÉT 200mm,GIÁ: 189.000 Đ