ÂM TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 6W, 9W, 12W, 18W

135,000 95,000

ÂM TRẦN ĐỔI MÀU 6W, DK120 x H15, LỖ KHOÉT 100mm,GIÁ: 95.000 Đ

ÂM TRẦN ĐỔI MÀU 9W, DK150 x H15, LỖ KHOÉT 130mm,GIÁ: 123.000 Đ

ÂM TRẦN ĐỔI MÀU 12W, DK170 x H15, LỖ KHOÉT 150mm,GIÁ: 133.000 Đ

ÂM TRẦN ĐỔI MÀU 18W, DK220 x H15, LỖ KHOÉT 200mm,GIÁ: 186.000 Đ