ÂM TRẦN KIẾNG TRÒN 6W, 9W, 12W, 18W,

102,000 71,000

ÂM TRẦN KIẾNG TRÒN 6W, DK90 x H40, LỖ KHOÉT: 70mm, GIÁ: 71.000 Đ

ÂM TRẦN KIẾNG TRÒN 9W, DK130 x H40, LỖ KHOÉT: 100mm, GIÁ: 110.000 Đ

ÂM TRẦN KIẾNG TRÒN 12W, DK160 x H40, LỖ KHOÉT: 120mm, GIÁ: 123.000 Đ

ÂM TRẦN KIẾNG TRÒN 18W, DK200 x H40, LỖ KHOÉT: 170mm, GIÁ: 182.000 Đ