AK 092

600,000 420,000

ø50 x H270

LED 6W 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG