MO – 928A – 18 / 12 CÁNH

3,748,000 2,623,000

DK800 x H150

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU